Chọn tệp tin
   

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức/ Công dân/ Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tài khoản theo các thông tin yêu cầu bởi hệ thống.

Bước 2: Sau khi đối chiếu thông tin và đủ điều kiện cấp tài khoản, hệ thống sẽ gửi email tới địa chỉ email đã đăng ký trước đó thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập.

Bước 3: Tổ chức/ Cá nhân/ Doanh nghiệp thực hiện đăng nhập theo thông tin cung cấp trong nội dung email.

Sau khi đăng nhập, Tổ chức/ Cá nhân/ Doanh nghiệp có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện, mọi nơi và mọi lúc. Ngoài ra Tổ chức/ Cá nhân/ Doanh nghiệp có thể quản lý được hồ sơ đã thực hiện và theo dõi tình hình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công Cổng dịch vụ công điện tử và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính