Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.008599
Lĩnh vực
Chính sách Thuế
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Trong quá trình thực hiện APA, nếu có phát sinh các sự kiện gây ảnh hưởng trọng yếu đến việc tiếp tục thực hiện APA hoặc ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh và kê khai thuế của người nộp thuế, người nộp thuế báo cáo với cơ quan thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có sự kiện gây ảnh hưởng. + Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp0 KhácKhông quy định
Dịch vụ bưu chính0 KhácKhông quy định
Thành phần hồ sơ

1)+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

2)+ Thành phần hồ sơ gồm: Báo cáo

Phí

Thời hạn giải quyết
30 Ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Thuế
Kết quả thực hiện
Cục Thuế hoặc Tổng cục Thuế trả lời hoặc hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các biện pháp khắc phục
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Không có.