Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
2.002239
Lĩnh vực
Dự trữ Nhà nước
Trình tự thực hiện

Bước 1: Thông báo công khai kế hoạch bán hàng DTQG


Căn cứ vào Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch bán hàng DTQG theo phương thức bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng, Cục DTNN khu vực thông báo kế hoạch bán hàng dự trữ quốc gia trên báo (03 kỳ liên tiếp) hoặc trên đài truyền hình (03 lần liên tiếp) của địa phương và tại điểm kho bán hàng; trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Nội dung kế hoạch thông báo gồm:


- Danh mục, quy cách, số lượng;


- Tình trạng chất lượng;


- Điểm kho xuất bán hàng;


- Giá bán;


- Thời điểm mở cửa kho;


- Thời điểm kết thúc bán.


Bước 2: Đơn vị DTQG thực hiện quy trình bán hàng DTQG, cụ thể:


- Tổ chức kiểm tra chất lượng hàng trước khi xuất bán;


- Mở kho xuất bán hàng đúng thời gian quy định;


- Thu tiền bán hàng trước, xuất hàng sau;


- Mở sổ theo dõi xuất kho, ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định, đối chiếu tiền, hàng trong ngày;


- Thực hiện chế độ báo cáo xuất bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định.


Trường hợp bán hàng DTQG thông qua hợp đồng, Cục DTNN KV ký kết hợp đồng mua bán hàng dự trữ quốc gia; tổ chức giao hàng cho cá nhân, tổ chức mua hàng DTQG tại cửa kho DTQG sau khi nhận tiền thanh toán cho việc mua hàng; Thanh lý hợp đồng sau khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ quy định tại hợp đồng.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếpKhông quy định cụ thể KhácTheo quy định tại quyết định phê duyệt kế hoạch bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
Thành phần hồ sơ

(Đối với người mua hàng)

1)- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có).

2)- Hợp đồng mua, bán (nếu có);

3)- Phiếu thu tiền;

Phí

Thời hạn giải quyết
Không quy định cụ thể Khác
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Kết quả thực hiện
Hàng dự trữ quốc gia được bán theo đúng kế hoạch được Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN phê duyệt.
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện