Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
3.000030
Lĩnh vực
Dự trữ Nhà nước
Trình tự thực hiện

Bước 1: Thông báo công khai kế hoạch mua thóc DTQG


Căn cứ Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc phê duyệt kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng, Cục DTNN KV thông báo kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia trên báo (03 kỳ liên tiếp) hoặc trên đài truyền hình (03 lần liên tiếp) của địa phương và tại địa điểm mua thóc; Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Nội dung kế hoạch thông báo gồm:


- Số lượng,


- Tiêu chuẩn chất lượng,


- Địa điểm nhập hàng;


- Giá mua thóc,


- Thời điểm mở cửa kho,


- Thời hạn kết thúc mua thóc.


Bước 2: Thực hiện mua thóc trực tiếp, rộng rãi từ mọi đối tượng


Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức triển khai thực hiện mua đủ số lượng, chất lượng thóc mua phải đảm bảo theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc thực hiện kế hoạch mua thóc của mình. Trường hợp áp dụng hình thức mua thông qua hợp đồng: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực ký kết hoặc ủy quyền cho Chi cục DTNN ký kết hợp đồng mua bán với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu bán thóc cho DTQG.


Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Quyết định phê duyệt kế hoạch mua thốc theo phương thức trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếpKhông quy định cụ thể KhácTheo quy định tại Quyết định phê duyệt kế hoạch mua thốc theo phương thức trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN.
Thành phần hồ sơ

- Trường hợp mua không qua hợp đồng:

1)Chi cục DTNN lập bảng kê, trong đó phản ánh đầy đủ các thông tin: Tên, số chứng minh thư nhân dân và địa chỉ của người bán hàng, ngày, tháng mua thóc; phiếu nhập kho.

- Trường hợp mua thông qua hợp đồng:

1)+ Biên bản giao nhận hàng giữa Chi cục Dự trữ Nhà nước và bên bán;

2)+ Biên bản thanh lý hợp đồng.

3)+ Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (đối với tổ chức, đơn vị);

4)+ Hợp đồng mua, bán;

Phí

Thời hạn giải quyết
Không quy định cụ thể Khác
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Kết quả thực hiện
Mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia.
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện