Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.008474
Lĩnh vực
Bảo hiểm
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận; + Bước 2: Bộ Tài chính xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị; + Bước 3: Bộ Tài chính có văn bản trả lời


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp7 Ngày làm việc
Thành phần hồ sơ

1)Lý lịch tư pháp; các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp (bản sao công chứng) theo quy định của pháp luật; văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ và năng lực chuyên môn của người dự kiến được bổ nhiệm hoặc thay đổi

2)Văn bản cam kết của người dự kiến được bổ nhiệm, thay đổi về việc làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khi được Bộ Tài chính chấp thuận

3)Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ của Công ty

4)Văn bản đề nghị thay đổi, bổ nhiệm theo mẫu do BTC quy định

Phí

Thời hạn giải quyết
7 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận của Bộ Tài chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện