Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.010367
Lĩnh vực
Bảo hiểm
Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nộp hồ sơ cho Bộ Tài chính;


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp0 Ngày
Dịch vụ bưu chính0 Ngày
Thành phần hồ sơ

1)Văn bản thông báo

Phí

Thời hạn giải quyết
0 Ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Kết quả thực hiện
Không có
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải có văn bản thông báo cho Bộ Tài chính về thay đổi đó.