Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.010366
Lĩnh vực
Bảo hiểm
Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nộp hồ sơ cho Bộ Tài chính.

Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 0 Ngày    
Dịch vụ bưu chính 0 Ngày    
Thành phần hồ sơ

 

1)1. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

2)2. Nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh;

3)3. Họ, tên, nơi cư trú, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Phí

Thời hạn giải quyết
0 Ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Kết quả thực hiện
Không có
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập hoặc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài gửi thông báo đến Bộ Tài chính.