Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.010361
Lĩnh vực
Bảo hiểm
Trình tự thực hiện

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm báo cáo Bộ Tài chính

Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 0 Ngày    
Dịch vụ bưu chính 0 Ngày    
Thành phần hồ sơ

 

1)Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính về số lượng khóa đào tạo đã tổ chức, số lượng đại lý đã đào tạo, số lượng chứng chỉ đã cấp trong năm.

Phí

Thời hạn giải quyết
0 Ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Kết quả thực hiện
Không có
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện