Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
11 1.009060 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là hành khách đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
12 1.009061 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
13 1.009059 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
14 1.009057 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay xuất cảnh, khách du lịch bằng đường biển, thuyền viên mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
15 1.009063 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
16 3.000147 Thủ tục bảo lãnh hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
17 1.001320 Thủ tục bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
18 1.007647 Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
19 1.009101 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
20 1.007827 Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan