Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.007739
Lĩnh vực
Hải quan
Trình tự thực hiện

+ Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, bằng phương thức điện tử kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục Hải quan nơi thuận tiện nhất;


+ Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục có trách nhiệm tiếp nhận, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu và 01 bản phiếu theo dõi trừ; thực hiện phân loại, tính thuế và trừ lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế nhập khẩu.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyếnCơ quan hải quan tiếp nhận đăng ký danh mục ngay khi người khai hải quan có đề nghị Khác
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Cơ quan hải quan tiếp nhận đăng ký danh mục ngay khi người khai hải quan có đề nghị Khác
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Hải quan
Kết quả thực hiện
Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện