Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
3.000143
Lĩnh vực
Hải quan
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người khai hải quan gửi đề nghị hủy tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS cho cơ quan hải quan điểm đi. Bước 2: Trong thời hạn 08 giờ làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị hủy của người khai hải quan, Chi cục hải quan điểm đi kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin đề nghị hủy thông qua Hệ thống ACTS, thực hiện hủy và phản hồi kết quả cho người khai hải quan thông qua Hệ thống ACTS.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến08 Giờ
Thành phần hồ sơ

Thủ tục huỷ tờ khai hải quan

1)Không có.

Phí

Thời hạn giải quyết
08 Giờ
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Hải quan
Kết quả thực hiện
Thông báo hủy tờ khai
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện