Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.007906
Lĩnh vực
Hải quan
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo kết quả hủy Biên lai, Biên lai hủy cho Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan.


+ Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận Thông báo kết quả hủy Biên lai để quản lý và cập nhật trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến05 Ngày- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện và thư điện tử. - Thời hạn gửi Thông báo kết quả hủy Biên lai đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy Biên lai.
Dịch vụ bưu chính05 Ngày- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện và thư điện tử. - Thời hạn gửi Thông báo kết quả hủy Biên lai đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy Biên lai.
Thành phần hồ sơ

1)- Thông báo kết quả hủy Biên lai: 01 bản chính (Theo mẫu 04 ban hành kèm theo Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011)

Phí

Thời hạn giải quyết
05 Ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Hải quan
Kết quả thực hiện
Thông báo số Biên lai bị hủy
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Doanh nghiệp chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế đang hoạt động kinh doanh.