Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân
Mã thủ tục
1.007905
Lĩnh vực
Hải quan
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo phát hành biên lai, Biên lai mẫu cho Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan.


+ Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận Thông báo phát hành Biên lai để quản lý và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.


Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến10 Ngày- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện và thư điện tử. - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo phát hành Biên lai và Biên lai mẫu, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi nhận Thông báo phát hành Biên lai của Doanh nghiệp phải thông báo thông tin phát hành Biên lai trên trang thông tin điện tử của ngành hải quan.
Dịch vụ bưu chính10 Ngày- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện và thư điện tử. - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo phát hành Biên lai và Biên lai mẫu, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi nhận Thông báo phát hành Biên lai của Doanh nghiệp phải thông báo thông tin phát hành Biên lai trên trang thông tin điện tử của ngành hải quan.
Thành phần hồ sơ

1)1. Thông báo phát hành Biên lai: 01 bản chính (Theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011)

2)2. Biên lai mẫu: 01 bản chính (Theo các tiêu chí quy định ở khoản 3, Điều 6 Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011)

Phí

Thời hạn giải quyết
10 Ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Hải quan
Kết quả thực hiện
Thông báo thông tin phát hành hoặc thông báo không đảm bảo nội dung phát hành theo quy định.
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện
Doanh nghiệp chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế đang hoạt động kinh doanh.