Nộp thuế doanh nghiệp
Nộp thuế cá nhân

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 1.009079 Báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
2 2.002264 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý ký gửi của người nhập cảnh, xuất cảnh thất lạc, nhầm lẫn Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
3 1.007908 Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
4 1.007739 Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
5 3.000143 Thông báo hủy tờ khai Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
6 1.007906 Thông báo kết quả hủy Biên lai Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
7 1.007905 Thông báo phát hành Biên lai. Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan
8 1.011669 Thủ tục áp dụng mức thuế suất 0% của Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô Một phần Hải quan Chi cục Hải quan
9 1.011667 Thủ tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của nhóm 98.49 Một phần Hải quan Chi cục Hải quan
10 1.009062 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa Toàn trình Hải quan Tổng cục Hải quan